2 februari 2018

2 keer extra opvang cadeau voor klanten

ijsselkids-extra-opvang

Al onze klanten bieden wij in 2018 de mogelijkheid om gratis twee keer extra van de opvang gebruik te maken. Gewoon een cadeautje. Staken de scholen? Zijn er afspraken waarbij uw kind niet mee kan? Heeft u een extra werkdag? Of wilt u even een dag of dagdeel voor uzelf? U bepaalt zelf of en wanneer u gebruik wilt maken van deze bonusopvang.

Gebruikmaken van 2 keer extra opvang?

Wilt u gebruikmaken van de gratis opvangmogelijkheid? Geef dit dan ruim van tevoren aan bij de groepsleiding. Inzet van de extra opvang kan alleen wanneer de groepsgrootte dit op de gewenste dag toelaat.