Peuteropvang Stolwijk

Gevestigd in de brede school met obs De Sterrenboom en BSO Stolwijk.
Een mooi, nieuw gebouw in een groene omgeving.
Extra aandacht voor taal-ontwikkeling.

Bellen?

IPK

010 - 286 14 21

Locatie

0182 - 34 17 20

Neem contact met ons op

Contactformulier
Bezig met versturen

Rondleiding aanvragen

Rondleiding
Bezig met versturen

Opstap voor de basisschool

Peuteropvang Stolwijk is een belangrijke stap voor uw peuter om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken. De Nederlandse taal is hierbij erg belangrijk. Wij vergroten de woordenschat. Maar ze leren ook de verschillen in vormen, kleuren, cijfers en letters. Spelen en leren gaan hand in hand bij peuteropvang Stolwijk. We werken hierbij met thema’s. Praktisch en overzichtelijk. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind. Zo bereiden wij uw peuter spelenderwijs voor op school.

Extra aandacht voor taal bij peuteropvang Stolwijk

Wij werken met een Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE). Hiermee stimuleren we de taalontwikkeling en vergroten we de sociale vaardigheden. We werken hierbij met thema’s. Praktisch en overzichtelijk. Bij elke nieuw thema krijgt u een themabrief gemaild. Zo bent u op de hoogte van onze thema’s. En kunt u thuis met uw peuter aan de slag met de nieuwe woorden, liedjes en boekjes.

Samenwerking

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool. Een goede overdacht is dan extra belangrijk. Wij zorgen daarvoor. Onze deskundige pedagogisch medewerkers vullen hiervoor het formulier ‘welbevinden’ in. Dat wordt eerst met u besproken. Na uw toestemming wordt dit doorgestuurd naar de school van uw keuze. De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkers regelmatig op bezoek bij de kleuters. Andersom komen de kleuters ook wel eens bij ons spelen. Ook buiten op het plein spelen we regelmatig samen met de kleuters.
We werken samen met basisscholen Oranje Nassau en De Sterrenboom, buitenschoolse opvang Stolwijk, logogpedist Liselore Mesker en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) .