7 september 2017

Logopedie voor baby’s

Bij IJsselkids volgen we de ontwikkeling van uw kind vanaf dag één. We observeren, registreren en dagen een kind uit om een volgende stap te maken. We geven het de ruimte om te groeien en te ontdekken. In zijn of haar eigen tempo. We werken samen met externe partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook werken wij samen met Slok-logopedie, gevestigd in ‘s-Gravenland in hetzelfde pand als kinderdagverblijf Beestenboel. Ze houden zich bezig met eet- en drinkproblemen en beginnende communicatieproblemen bij jonge kinderen (0 tot 2 jaar). Slok-logopedie ondersteunt en coacht ouders, begeleiders en verzorgers van zeer jonge kinderen bij het maken van contact en het stimuleren van de vroege spraakontwikkeling. Speciaal voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling in de communicatie. Maar ook kinderen waarbij de communicatie achterblijft als gevolg van meer complexere problematiek.

Slok-logopedie heeft op twee kinderdagverblijven van IJsselkids op de groepen met de pedagogisch medewerkers meegekeken. De bevindingen waren heel positief. De pedagogisch medewerkers gaan bewust en respectvol met de behoeften van de kleintjes om. Eet- en drinkmomenten worden zoveel mogelijk op de thuissituatie afgestemd en met ouders besproken. Het meubilair is goed op de ontwikkeling afgestemd en medewerkers hebben genoeg kennis om voeding aan te bieden en bijzonderheden te signaleren. Taalstimulering is de rode draad in onze dagindeling in het algemeen en tijdens activiteiten in het bijzonder. Meer informatie? Bekijk de website van Slok-logopedie.