4 april 2018

Ontwikkeling van uw kind

ijsselkids ontwikkeling kind

We werken bij IJsselkids met het kindvolgsysteem KIJK! Op basis van observaties brengen we de ontwikkeling van uw kind twee keer per jaar in beeld.

Observeren van uw kind

KIJK! begint, zoals de naam al zegt, met kijken: observeren. Wat zie je? Wat hoor je? Deze observaties noteren de pedagogisch medewerkers zo kort, specifiek en objectief mogelijk. Met deze werkwijze brengen de pedagogisch medewerkers de gehele ontwikkeling van uw kind goed in kaart. Vervolgens wordt het (activiteiten)aanbod op de groep daarop afgestemd. En uw kind bewust actief gestimuleerd op een bepaald ontwikkelingsgebied.

Jaargesprek over de ontwikkeling

De mentor van uw kind nodigt u één keer per jaar uit voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. In dit gesprek hoort de mentor ook graag hoe het thuis met uw kind gaat. En hoe u als ouder naar de ontwikkeling van uw kind kijkt. Wanneer er zaken vanuit KIJK! naar voren zijn gekomen die van belang zijn met u te delen, hoort u dit onder andere tijdens dit gesprek.

Wettelijke verplichting

Vanaf 1 januari 2018 is in de wet verankerd dat alle kinderopvangorganisaties de ontwikkeling van ieder kind volgen en stimuleren. IJsselkids deed dit altijd al en met KIJK! is de wijze waarop we dit doen nog zorgvuldiger en completer.