Pedagogisch beleid

Samen de Wereld Kleuren

Als kinderopvangorganisatie hebben wij aandacht voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Kinderen vertellen wat zij nodig hebben en wij luisteren en helpen hen te ontwikkelen. Dit doen wij door de kinderen leuke, uitdagende en verschillende ervaringen op te laten doen die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. Ons pedagogisch beleid ‘Samen de Wereld Kleuren’ geven wij onder andere vorm door vijf pedagogische uitgangspunten:

Samen: deel uitmaken van een groep.
Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels.
Participatie: kinderen hebben een stem.
Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontmoeten.
Interactie: open en nieuwsgierig zijn.

Lees meer over ons pedagogisch beleid en pedagogische visie.

Ons activiteitenaanbod

In ons activiteitenaanbod besteden wij speciaal aandacht aan beweging, cultuur en expressie, natuur, techniek en gezonde voeding. Een eigentijds aanbod dat hart, hoofd en lijf raakt! Kinderen krijgen de gelegenheid om dingen te doen en te beleven die zij leuk vinden. Daarnaast moedigen de pedagogisch medewerkers hen aan om activiteiten en materialen te ontdekken die nog onbekend zijn voor de kinderen. Om op deze manier kinderen te laten verwonderen. De activiteiten en materialen en zijn afgestemd op de ontwikkeling, belevingswereld en leeftijd van de kinderen.

Verbinden en samenwerken

Samen de Wereld Kleuren staat ook voor verbinden en samenwerken. Met ouders, onderwijs, zorginstellingen en andere omgevingen waarin kinderen zich bevinden. Kinderen doen in een betrouwbare, veilige en sociale omgeving ervaringen op die hen helpen om met een eigen kleurrijke identiteit een weg te vinden in de wereld!